Technické špecifikácie

V prípade ISOBOOSTER ®, pre rôznorodosť materiálového zloženia produktu je ťažké určiť koeficient tepelnej vodivosti λ. Na porovnávacie účely však, dávame tento parameter ako výsledok hodnoty získanéj pri štúdií, a nezávisleho merania tepelného odporu.

Výrobok

R

( m 2* K / W ) 

λ

(W / m * K)

U

(W / m* K)

Hrúbka

Hmotnosť

ISOBOOSTER ® – T2

3,4

0,0118

0,29

40 mm

570 g / m2

ISOBOOSTER ® – T1

2,4

0,0100

0,42

24 mm

330 g / m2

Z vyššie uvedených údajov vyplýva, že na dosiahnutie výpočtu podobných hodnôt tepelného odporu bola použitiá ako príklad izolácia, minerálna vlna alebo polystirén s priemerným tepelným odporom (λ = 0038  / (m * K)) :

  • pre ISOBOOSTER ®- 40mm T2 – priemerná hrúbka minerálnej vlny cca 13 cm,
  • pre ISOBOOSTER ®- 24mm T1 – minerálnej vlny s priemernou hrúbkou cca 9 cm.
Polyetylén a ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Polyetylén, z hľadiska životného prostredia , je jedným z najpríjemnejších materiálov

Ekonomická surovina

Pre výrobu polyetylénu sa doteraz využíva iba 1% z celkovej produkcie ropy

Výroba z polyetylénu

Emisie pri výrobe sú minimálne. Jeho výroba je čistá a efektívna.

na 99% vhodný pre recykláciu

Je to termoplastický materiál, čo znamená, že sa môže úplne roztaviť, a potom z neho opäť vyrábať výrobky