Metódy inštalácie

Tu je niekoľko nákresov, ktoré ukazujú štrukturálne konfigurácie, ktoré môžu byť inštalované s tenkou izoláciou ISOBOOSTER ® samozrejme, existuje mnoho ďalších kombinácií a ich príklady budú postupne prezentované na tejto stránke. Je potrebné poznamenať, že minimálny vzdušný priestor, (minimálne 10mm) je potrebné zabezpečiť pre primerané reflexné parametre, rovnako aby nedochádzalo ku kondenzácii v konštrukcii, kde bola inštalovaná izolácia ISOBOOSTER ® .

V zime je teplo uchované vo vnútri, a v lete je ostáva vonku. Ak používate ISOBOOSTER ® v kombinácii s inými izolačnými materiálmi, uistite sa, že  minimálna vzduchová medzera 10mm je zachovaná. Spoje izolácie ISOBOOSTER ® sa prelepujú špeciálnou páskou (objednáva sa oddelene) aby vzduch ktorý sa nachádza v izolácii ostal uzavretý, tak isto tam kde izolácia končí sa odporúča izoláciu zahnuť do vnútornej strany, upevniť a prelepiť páskou. Izolácia sa najlepšie upevňuje  pneumatickým sponkovačom, alebo nám sa osvedčilo aj použitie dlhých pozinkovaných klincov s veľkou hlavičkou (lepenkáče) na skracovanie sa používa ostrý nôž alebo veľké nožnice. Všetky otvory ktoré vznikli montážou v izolácii sa odporúča prelepiť páskou.

Veľa našich zákazníkov využíva ISOBOOSTER ® ako prídavnú izoláciu do podkrovia, kde sa priestor medzi krokvami vyplní minerálnou vlnou a izolácia ISOBOOSTER ® sa inštaluje z vnútornej (teplej) strany. Odporúčame vytvoriť vzduchovú medzeru medzi vlnou a izoláciou ISOBOOSTER ® latovaním, následne sa kotví sadrokártonová konštrukcia priamimi závesmi, v miestach kotvenia sa ISOBOOSTER ® stlačí. Takto sa vytvorí prídavná izolácia a parozábrana v jednom.